Alpaca GPT 30B

Instruksjonsbasert tekst-AI


NOK fra 49.01 månedlig

Instruer AI'n til hvordan den skal svare og så still spørsmål.
Tjenesten tilbys via REST og Websocket.
Dersom du ønsker å stille mer enn 1 spørsmål i samme sesjon må Websocket benyttes.

For mer informasjon om Alpaca, se https://crfm.stanford.edu/2023/03/13/alpaca.html
Datamodellen er basert på LLaMA


Forbruk
Per bokstav NOK 0.01

AbbonementsprisNOK 49.01