mySQL database med replikering


NOK 850,- årlig

Dette produktet er det samme som en vanlig mySQL database med 1gbyte lagring og daglig backup, men inkluderer også replikering til server i et annet datasenter.

Med replikering vil en sekundær databaseserver holde seg asynkront oppdatert med alle endringer som gjøres på den primære i sanntid. Dersom en krise skulle oppstå er du derfor garantert at nesten ingen data går tapt.

Merk at replikering erstatter ikke backup. Hvis du gjør endringer eller sletter data på primær database vil dette bli replikert til den sekundære. Backup kjøres derfor daglig.


AbbonementsprisNOK 850,-