Offsite backup
Denne varianten lagrer kun offsite og 1 kopi.
Online backup lagres offsite og onsite, 2 kopier.
Forbruk
Per gbyte NOK 1,-

AbbonementsprisNOK 1,-

Skriv inn brukernavnet som skal ha tilgang til tjenesten
Hvor mange dager skal backup bli liggende hos oss?