Online backup
Med denne tjenesten kan du ta backup av filer og databaser direkte fra serveren din via vårt egetutviklede backupprogram.
Programmet tilbys på Linux- og Windows-plattformen.
Dataene lagres i 2 kopier i 2 forskjellige datasentre, men du betaler kun for den ene kopien forbruksmessig.
Forbruk
Per gbyte NOK 1,-

AbbonementsprisNOK 1,-

Skriv inn brukernavnet som skal ha tilgang til tjenesten
Hvor mange dager skal backup bli liggende hos oss?