Regnskap

Bokføring og årsregnskap for mindre selskaper


NOK 500,- årlig

Denne modulen inkluderer

 • Hovedbok
 • Reskontro
 • Bilagsføring opp til 600 bilag per år
 • Rapportering
  • MVA-rapport. Kan sendes elektronisk til Skatteetaten
  • Balanse
  • Saldobalanse
  • Årsregnskap
  • Skattemelding
  • Likviditet
 • API
 • Eksport/import av data, inkludert inngående og utgående balanse.
 • Utgående faktura på epost og EHF. Opptil 600 fakturaer.
 • Mottak av faktura på EHF og bilagsføring av disse.
 • Ubegrenset antall brukere

Regnskapet kan eksporteres og importeres i Skatteetatens SAF-T-format.AbbonementsprisNOK 500,-