Faktura- og bank distribusjonsavtale

EHF, avtalegiro, e-faktura, plusgirot, sms, e-post, brev


NOK fra 195,- månedlig

Med dette produktet er det mulig å sende og motta fakturaer og transaksjoner via flere transportmetoder og formater.

Obs: Avtalegiro krever avtale med banken din i tillegg.

Formater som støttes
  • EHF - alle formater
  • Microsoft Dynamics AX
  • JDist - https://jcloud.no/service/distribution/

Fakturaen blir automatisk konvertert til det formatet som transportmetoden krever.

Utgående faktura sendes via HTTP POST til https://webapp.udc.no/distribution med basic eller JAUTH autentisering.


Det er også mulig å sende fakturaen via FTP.
For PC-kasse-brukere settes filnavn under FTP-innstillinger til: /distribution/transport/peppol/format/peppol/faktura.peppol

Priser E-faktura
  • Peppol/EHF i hele verden - 1kr
  • Bankenes E-faktura - 3kr
  • Bankenes Avtalegiro - 3kr
  • Bank, ISO20022 - 1kr
  • Brev Norge - 7kr for første side. 1kr per side over dette
  • Brev EU - 16kr for første side. 2kr per side over dette
  • Epost - 1øre per stykk

For mottak av inngående fakturaer leveres dette via REST til et definert endepunkt i sanntid. Det er en forutsetning at endepunktet benytter ende-til-ende kryptering.
Mottak av fakturaer er gratis for driftede servertjenester.


EHF / Peppol
Per leverte EHF NOK 1,-

FTP-tilgang
Ingen
Ja

AbbonementsprisNOK 196,-

Skriv inn brukernavnet som skal ha tilgang til distribusjonstjenesten. Dette kan være ditt eget eller en ny maskin-bruker.