Distribusjonsavtale

EHF, avtalegiro, e-faktura, plusgirot, sms, e-post, brev


NOK fra 195,- månedlig

Med dette produktet er det mulig å sende fakturaer via en rekke transportmetoder og formater.

Obs: Avtalegiro, e-faktura og Vipps krever egen avtale med banken i tillegg.

Formater som støttes
  • EHF
  • Microsoft Dynamics AX
  • JDist - https://jcloud.no/service/distribution/

Fakturaen blir automatisk konvertert til det formatet som transportmetoden krever.

Fakturaen sendes via HTTP POST til https://webapp.udc.no/distribution med basic autentisering.


Det er også mulig å sende fakturaen via FTP.

Priser E-faktura
  • Peppol/EHF i hele verden - 1kr
  • Bankenes E-faktura - 3kr
  • Bankenes Avtalegiro - 2kr
  • Brev Norge - 7kr for første side. 1kr per side over dette
  • Brev EU - 16kr for første side. 2kr per side over dette
  • Epost - 1øre per stykkEHF
Per leverte EHF NOK 1,-

FTP-tilgang
Ingen
Ja

AbbonementsprisNOK 196,-

Skriv inn brukernavnet som skal ha tilgang til distribusjonstjenesten. Dette kan være ditt eget eller en ny maskin-bruker.